• آدرس: ارومیه – دانشکده – پُل قویون – بر خیابان بوعلی
 • شماره‌های تماس :
 • ۰۴۴۳۳۴۷۵۱۴۷

  ۰۴۴۳۳۴۴۰۷۳۶

 • مشاور اصلی : حاج محمدرضا رنجه‌دل
 • 09141451585
 • آدرس: استانبول – خیابان شیشلی – برج ترامپ – بلوک ۲ – طبقه ۱۸
 • شماره‌های تماس :
 • ۳۱۴۷ ۳۰۶ ۲۱۲ ۰۰۹۰

 • مشاور اصلی : مهندس پویا رنجه‌دل
 • 8038 219 552 0090
 • آدرس: قبرس شمالی، ماگوسا، بلوار مصطفی کمال، طبقه زیرین آپارتمانهای نورتل‌لند
 • شماره‌های تماس :
 • ۳۱۴۷ ۳۰۶ ۲۱۲ ۰۰۹۰

 • مشاور اصلی : مهندس پویا رنجه‌دل
 • 3147 306 212 0090
 • آدرس: ارومیه – پُل قویون – روبروی پمپ بنزین – طبقه همکف ساختمان جردن – جنب برج‌های اورمیا رزیدنس
 • شماره‌های تماس :
 • ۰۵ ۳۳۳ ۳۳۴ ۰۴۴

  ۰۶ ۳۳۳ ۳۳۴ ۰۴۴

 • مشاور اصلی : حاج محمدرضا رنجه‌دل
 • 09141451585
 • آدرس: ازمیر، کارشیاکا، منطقه تونا، خیابان جمال گورسل، شماره ۱۸۶، واحد اول
 • شماره‌های تماس :
 • ۳۱۴۷ ۳۰۶ ۲۱۲ ۰۰۹۰

 • مشاور اصلی : حاج محمدرضا رنجه‌دل
 • 3147 306 212 0090
 • آدرس: ارومیه – دانشکده – پُل قویون – بر خیابان بوعلی
 • شماره‌های تماس :
 • ۰۴۴۳۳۴۷۵۱۴۷

  ۰۴۴۳۳۴۴۰۷۳۶

 • مشاور اصلی : حاج محمدرضا رنجه‌دل
 • 8038 146 0914
شعبه ارومیه
 • آدرس: ارومیه – دانشکده – پُل قویون – بر خیابان بوعلی
 • شماره‌های تماس :
 • ۰۴۴۳۳۴۷۵۱۴۷

  ۰۴۴۳۳۴۴۰۷۳۶

 • مشاور اصلی : حاج محمدرضا رنجه‌دل
 • 09141451585
شعبه استانبول ترکیه
 • آدرس: استانبول – خیابان شیشلی – برج ترامپ – بلوک ۲ – طبقه ۱۸
 • شماره‌های تماس :
 • ۳۱۴۷ ۳۰۶ ۲۱۲ ۰۰۹۰

 • مشاور اصلی : مهندس پویا رنجه‌دل
 • 8038 219 552 0090
شعبه ماگوسا (قبرس)
 • آدرس: قبرس شمالی، ماگوسا، بلوار مصطفی کمال، طبقه زیرین آپارتمانهای نورتل‌لند
 • شماره‌های تماس :
 • ۳۱۴۷ ۳۰۶ ۲۱۲ ۰۰۹۰

 • مشاور اصلی : مهندس پویا رنجه‌دل
 • 3147 306 212 0090
شعبه بند ارومیه
 • آدرس: ارومیه – پُل قویون – روبروی پمپ بنزین – طبقه همکف ساختمان جردن – جنب برج‌های اورمیا رزیدنس
 • شماره‌های تماس :
 • ۰۵ ۳۳۳ ۳۳۴ ۰۴۴

  ۰۶ ۳۳۳ ۳۳۴ ۰۴۴

 • مشاور اصلی : حاج محمدرضا رنجه‌دل
 • 09141451585
شعبه ازمیر ترکیه
 • آدرس: ازمیر، کارشیاکا، منطقه تونا، خیابان جمال گورسل، شماره ۱۸۶، واحد اول
 • شماره‌های تماس :
 • ۳۱۴۷ ۳۰۶ ۲۱۲ ۰۰۹۰

 • مشاور اصلی : حاج محمدرضا رنجه‌دل
 • 3147 306 212 0090
شعبه استادان ارومیه
 • آدرس: ارومیه – دانشکده – پُل قویون – بر خیابان بوعلی
 • شماره‌های تماس :
 • ۰۴۴۳۳۴۷۵۱۴۷

  ۰۴۴۳۳۴۴۰۷۳۶

 • مشاور اصلی : حاج محمدرضا رنجه‌دل
 • 8038 146 0914

مکاتبه با تیم پشتیبانی شرکت پـُـل

اگر نقد یا سوالی دارید و یا مشکلی در کار با سایت داشتید لطفا از طریق فرم زیر با ما در تماس باشید.